Административнo право

Оказваме правна защита и съдействие по всички правни въпроси, свързани с държавната администрация.

  • представителство и защита пред държавни и общински органи
  • получаване на сертификати, лицензии и разрешителни
  • подготовка на документи за различни административни процедури
  • участие в процедури за възлагане на обществени поръчки
  • издаване на административни актове
  • обжалване на административни актове и наказателни постановления на общини, агенции, комисии, ведомства, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Държавна агенция по хазарта, Държавната автомобилна администрация /ДАИ / КАТ и др.

Заявете професионална консултация

Контакти