Медицинскo право

Услуги, предоставяни на пациенти:

 • правни съвети във връзка с правните отношения, които възникват между пациента и здравното заведение
 • представителство на пациентите в случай на нарушаване на техните права. Изготвяне на искове и сигнали до Етичната комисия към Български Лекарски Съюз и към Български Зъболекарски Съюз
 • съдебни спорове в случай на искове за неправомерни действия на лекар или зъболекар

Правни услуги, предоставяни на здравни заведения:

 • представителство на здравното заведение пред всички административни органи
 • правни съвети във връзка с регулаторните актове, уреждащи дейността на здравните заведения
 • изготвяне на специализирани договори, свързани с предоставяне на здравни услуги
 • изготвяне на изчерпателни вътрешни актове, регулиращи дейността на здравните заведения
 • изготвяне на необходимата документация за акредитиране на здравните заведения
 • изготвяне на тръжни книжа, включително обявление и решение за иницииране на обществена поръчка
 • правни съвети в случай на подадена от пациент жалба и изготвяне на мнение
 • правно съдействие при одит на здравно заведение от Регионална здравноосигурителна каса, Изпълнителна агенция „Медицински одит“, Регионална здравна инспекция и др.
 • правна помощ при сключване на договори за безопасно третиране на болнични отпадъци

Заявете професионална консултация

Контакти