Интелектуална и индустриална собственост

Нематериалните активи или правата върху интелектуалната и индустриалната собственост, като например права върху търговски марки и дизайни, патенти за изобретения, географски означения, авторски и сродни на тях права, създават правни гаранции за защита и контрол върху уникалността и качеството на продуктите, техният произход, и предотвратяване на неразрешеното им използване. Те дават възможност на бизнеса да се развива по-ефективно, да изгражда собствена идентичност и водещи пазарни позиции, като същевременно се защитава от нелоялната конкуренция. Освен предприятията, на компетентна защита на техните авторски права могат да разчитат университетите, изследователските организации, архитекти, художници, композитори и други творци и изобретатели.

  • регистрация на търговска марка
  • регистрация на промишлен дизайн
  • регистрация на изобретения и полезни модели
  • възражения срещу заявка за търговка марка
  • защита на нарушени права
  • потребителско право
  • защита на личните данни

Заявете професионална консултация

Контакти